TURKIC STUDIES series ISSN 2544-8617


CONTACTContact with the editor:

Henryk.Jankowski@amu.edu.pl

Postal mail:

Henryk Jankowski
Katedra Studiów Azjatyckich
Uniwersytet im. A. Mickiewicza
al. Niepodległości 24
61-714 Poznań, Poland